Zagraniczne Biura Handlowe - wsparcie eksportu

Zagraniczne Biura Handlowe - ZBH (dawniej Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji - WPHI) – jednostki funkcjonujące za granicą przy Ambasadach RP, powołane w celu pomocy polskim przedsiębiorcom w ekspansji na rynki zagraniczne.

Portal Promocji Eksportu (PPE) dostępny pod adresem trade.gov.pl definiuje siebie tak: „to serwis przeznaczony dla polskich eksporterów, zagranicznych kontrahentów, zagranicznych inwestorów i polskich inwestorów na rynkach zagranicznych.” PPE to dobre źródło informacji o tym, czym są i co mogą Zagraniczne Biura Handlowe.

Do podstawowych celów ZBH należą:

  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych;

  • umożliwianie interakcji polskich i zagranicznych przedsiębiorstw;

  • udzielanie polskim przedsiębiorcom i inwestorom informacji, analiz rynkowych, uwzględniających specyfikę biznesu w danym kraju, regulacje prawne, strukturę gospodarki, perspektywiczne kierunki rozwoju itp.;

  • promocja polskich podmiotów zarejestrowanych przy ZBH wśród potencjalnych kontrahentów z zagranicy, publikowanie biuletynów, uczestnictwo w wydarzeniach animujących handel międzynarodowy, innowacyjność;

  • rozpowszechnianie informacji o najciekawszych imprezach branżowych, wystawach, targach, panelach gospodarczych.

Przykład:

Ciekawym kierunkiem ekspansji dla wielu polskich biznesmenów pozostaje Rosja oraz inne kraje byłego ZSRR. Ten wielki, chłonny rynek nadal nie został nasycony produktami i usługami w takim stopniu, jak jego zachodni sąsiedzi. Choćby z tego względu warto się mu przyjrzeć, mimo wiadomych zawirowań politycznych. Konkretne informacje i możliwe podpowiedzi „gdzie uderzyć” znajdziecie tutaj: https://russia.trade.gov.pl/pl

1polubienie